SVARBI INFORMACIJA

Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje  nuo lapkričio 30 d. ugdymo procesas vykdomas derinant nuotolinį mokymosi būdą su kasdieniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Nuotoliniu būdu vykdomas pagrindinis ir vidurinis ugdymas (9-12 klasės) ir  modulinių profesinio mokymo programų teorinis mokymas.

Praktinis  mokymas vykdomas derinant kasdienį būdą su nuotoliniu pagal atskirą grafiką prie tvarkaraščio.

  •  Mokymo(si) procesą prižiūri ir pagalbą teikia  direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai, pagalbos mokiniui specialistai, grupių/klasių vadovai.
  • Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) K.Mekšėnas konsultuoja, teikia techninę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) technologijų naudojimo klausimais.
  • Visa aktuali informacija skelbiama elektroniniame dienyne TAMO. Mokiniai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai ne rečiau kaip du kartus per darbo dieną prisijungia prie elektroninio dienyno TAMO susipažinti su informacija.
  • Keičiamas pamokų laikas:

1 pamoka – 9.00 – 9.30 val.

2 pamoka – 9.40 – 10.10 val.

3 pamoka – 10.20 – 10.50 val.

4 pamoka – 11.00 – 11.30 val.

5 pamoka – 11.40 – 12.10  val.

Pietų pertrauka – 12.10 – 12.40 val.

6 pamoka – 12.40 – 13.10 val.

7 pamoka – 13.20 – 13.50 val.

8 pamoka – 14.00 – 14.30 val.

  •  Mokymosi procesas organizuojamas naudojant elektroninio dienyno TAMO, MOODLE aplinkas. Rekomenduojama taikyti ir kitus, jau ir anksčiau naudotus bendravimo ir bendradarbiavimo IKT būdus („Google“, „Facebook“, „Messenger“, „Skype“, el. paštą ir kt.).
NUOTOLINIS MOKYMAS – tai sinchroninis mokymosi būdas Zoom platformoje (vaizdo pamokos), Moodle virtualioje mokymosi  aplinkoje ir kt.

Visa aktuali informacija – elektroniniame dienyne TAMO.

*     *     *

*     *     *

Priėmimas mokytis tęsiasi
nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.
į likusias laisvas vietas.
Mokymo sutartys bus pasirašomos kas antrą trečiadienį. 

*     *     *

PRAŠYMĄ MOKYTIS PER LAMABPO TEIKITE
PASPAUDĘ ŠIĄ NUORODĄ https://profesinis.lamabpo.lt/
*     *     *

PRAKTINIS MOKYMAS VĖL VYKDOMAS MOKYKLOJE

Kadangi mokykloje vykdomas mišrus mokymosi procesas, praktinės pamokos mokiniams pravedamos praktinių darbų laboratorijose. Šių metų lapkričio 16 dieną virėjo modulinės profesinio mokymo programos trečio kurso VR – 18 grupės mokiniams vyko praktinės pamokos maisto ruošimo technologijos laboratorijoje. Praktinėje pamokoje dalyvavo 4 mokinės. Laikantis visų karantino saugumo reikalavimų, naudojantis technologinėmis kortelėmis, …

RAŠYTOJO GIMTADIENIS

Lapkričio 30 d. yra amerikiečių rašytojo klasiko Samuelio Langhorno Klemenso (1835-1910), geriau žinomo Marko Tveno slapyvardžiu, gimimo diena. Slapyvardį Samuelis L. Klemesas susigalvojo dar jaunystėje, kai dirbo upės laivo kapitonu. Upeivių kalba „Markas Tvenas“ reiškė, kad upė yra dviejų sieksnių gylio. Rašytojo apysakos „Tomo Sojerio nuotykiai“ ir Heklberio Fino nuotykiai“ …

MOKYKLOJE PAMINĖTA PYRAGŲ DIENA

Lapkričio 6 d. nuo pat ryto mokykla kvepėjo pyragais. Virėjo modulinės profesinio mokymo programos antro ir trečio kurso mokiniai kartu su socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos pirmo kurso mokiniais, vadovaujami profesijos mokytojų  Nijolės Vasiliauskienės, Gailutės Tamašiūnienės  – Latvės ir Daivos Kytrienės, nusprendė paminėti Pyragų dieną. Kadangi ugdymo procesas …

MIRUSIŲJŲ ATMINIMO DIENA

Lapkričio 2 d. visoje Lietuvoje minima kaip Vėlinės arba Mirusiųjų atminimo diena. Prieš šią dieną skubame sutvarkyti artimųjų kapus ir aplankyti mirusiuosius, uždegti žvakes jiems pagerbti. Bažnyčiose vyksta gedulingos pamaldos už mirusiuosius. 2020 m. spalio 28 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokiniai Laurynas ir Karolis kartu su bendrabučio auklėtoja …