KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
2022 METAIS KVIEČIA MOKYTIS:

Į I (9) gimnazijos klasę

Įgyjamas pagrindinis išsilavinimas

Gali mokytis 1–2 siūlomus profesinio mokymo programų modulius

PRAŠYMAI MOKYTIS TEIKIAMI MOKYKLOJE

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą
Įgijusius pagrindinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją

APDAILININKAS

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Įgijusius vidurinį išsilavinimą
Nereglamentuotas išsilavinimas

VIRĖJAS
(Spec. poreikių mokiniams be socialinių įgūdžių programos)

Įgyjama profesinė kvalifikacija

*     *     *    

 

*     *    *

*     *    *

PAŽIŪRĖK LAIDĄ IR RINKIS MOKYTIS KTVM:

*     *    *

LIETUVOS PASIRENGIMO EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS INTERNETO SVETAINĖ  https://www.lt72.lt/

*     *    *

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠTIS
*     *     *

*     *     *

PROFESINIS ORIENTAVIMAS

Birželio 16 d. Anykščių r. šeimos ir vaiko gerovės centre, Ažuožeriuose lankėsi Kupiškio TVM bendruomenės nariai. Čia buvo pristatytos Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje ruošiamos specialybės, mokinių priėmimo, mokymosi ir gyvenimo sąlygos.

JAUNIMO FESTIVALIS

Birželio 11 d. Kupiškio marių pakrantėje vyko Jaunimo festivalis Lietuvos jaunimo metams paminėti, kurį organizavo Kupiškio jaunimo centras. Prie jo aktyviai prisijungė Kupiškio TVM mokiniai, kurie dalyvavo įvairiose veiklose. Puikūs rezultatai tinklinio 2×2 varžybose, čia Mantas ir Tomas Antanavičiai iškovojo 3-iąją, o mokytoja Diana ir kupiškėnas Titas -1-ąją vietas. Fizinio …