*     *     *

AKTUALI INFORMACIJA

Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje 

visas ugdymo procesas 

vykdomas nuotoliniu būdu 

(išskyrus profesinio mokymo privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu)

  • Mokymo(si) procesą prižiūri ir nuotoliniu būdu pagalbą teikia  direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai, pagalbos mokiniui specialistai, grupių/klasių vadovai.
  • Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) K.Mekšėnas konsultuoja, teikia techninę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) technologijų naudojimo klausimais.
  • Visa aktuali informacija skelbiama elektroniniame dienyne TAMO. Mokiniai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai ne rečiau kaip du kartus per darbo dieną prisijungia prie elektroninio dienyno TAMO susipažinti su informacija.
  • Keičiamas pamokų laikas:

1 pamoka – 9.00 – 9.30 val.

2 pamoka – 9.40 – 10.10 val.

3 pamoka – 10.20 – 10.50 val.

4 pamoka – 11.00 – 11.30 val.

5 pamoka – 11.40 – 12.10  val.

Pietų pertrauka – 12.10 – 12.40 val.

6 pamoka – 12.40 – 13.10 val.

7 pamoka – 13.20 – 13.50 val.

8 pamoka – 14.00 – 14.30 val.

  •  Mokymosi procesas organizuojamas naudojant elektroninio dienyno TAMO, MOODLE aplinkas. Rekomenduojama taikyti ir kitus, jau ir anksčiau naudotus bendravimo ir bendradarbiavimo IKT būdus („Google“, „Facebook“, „Messenger“, „Skype“, el. paštą ir kt.).
NUOTOLINIS MOKYMAS – tai sinchroninis mokymosi būdas Zoom platformoje (vaizdo pamokos), Moodle virtualioje mokymosi  aplinkoje ir kt.

*     *     *

*     *     *

NUOTOLINIAI MOKYMAI KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

Sausio 13 d. socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos SD-20 ir SD-20/T mokiniai nuotoliniu būdu apsilankė Kupiškio socialinių paslaugų centre. Centro padalinio  globos koordinatorė Aušra Mykolaitienė supažindino mokinius su paslaugų centro padalinių veiklomis, pasakojo apie globėjų paieškas ir darbą, socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijas teikiant socialinės priežiūros paslaugas. Net ir …

ŠIANDIEN MOKYKLA MINI SAUSIO 13-OSIOS 30-METĮ

Laisvės gynėjų atmintis gyva ir mūsų mokykloje. Nesvarbu, kad ugdymo procesas dabar neįprastas, tačiau daugelį tradicijų siekiame išsaugoti, nepamiršti svarbiausių dalykų. Šiemet, kaip ir kasmet, dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“: 8 val. mokykla nušvito žvakelių liepsna… Prisisegė Neužmirštuolę ir užsidegė žvakutę ant palangės namuose visi, kurie dirba ar …

KAI DEGĖ LAUŽAI

Sausio 13 dieną minimi 1991 metų įvykiai, kai Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos kartu su Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomene bei KGB, bandė įvykdyti valstybės perversmą. Agresijai priešinosi beginkliai, taikūs Lietuvos žmonės miniomis apsupę Parlamento pastatą, Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Prie pastarųjų dviejų objektų, sausio 13-osios naktį …

PASLAUGŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ METODINĖS GRUPĖS METODINĖ DIENA NUOTOLINIU BŪDU

Gruodžio 29 d. vyko paslaugų mokomųjų dalykų metodinės grupės Metodinė diena. Ji vyko kitaip, nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą. Metodinės dienos siekis – kalbėtis apie tai, kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu, apie sunkumus ir mažus laimėjimus. Metodinėje dienoje mokytojai tarpusavyje dalijosi nuotolinio mokymo metu įgyta patirtimi, atliktais darbais, iškilusiais sunkumais …

PROFESIJŲ KALĖDINĖS MUGĖS KONKURSŲ NUGALĖTOJAI

2020 m. gruodžio 9 d. nuotoliniu būdu vykusioje Kalėdinėje profesijų mugėje įvairių ugdymo įstaigų dalyviai buvo ne tik virtualiai supažindinti su mūsų mokykla, ruošiamomis mokymo programomis, vykdoma tarptautine projektine veikla, bet ir buvo pakviesti dalyvauti trijuose konkursuose: darželių auklėtiniai konkursui piešė piešinius „Svajonių profesija“, 1-7 klasių mokiniai gamino kalėdinį žaisliuką …

STATYBOS IR MECHANIKOS MOKOMŲJŲ DALYKŲ METODINĖ DIENA ZOOM PLATFORMOJE

Kasmet mokykloje vyksta  tradicinė Metodinė diena. Kadangi ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu, tai ir statybos ir mechanikos mokomųjų dalykų metodinės grupės narių Metodinė diena vyko  gruodžio 29 d. per ZOOM platformą.  Metodinės dienos siekis – dalytis gerąja patirtimi, tobulinti ugdymo procesą, siekti jo kokybės. Profesijos mokytojai su kolegomis aktyviai bendradarbiavo, pasidalijo  …