APTARTI 2017-2018 M.M. PIRMO PUSMEČIO REZULTATAI

2018 m. kovo 9 d. aktų salėje vyko mokyklos mokinių susirinkimas. Susirinkimo pradžioje gimnazijos skyriaus vedėja Daiva Daukšienė pristatė 2017-2018 m. m. pirmo pusmečio ugdymo rezultatus, pažymėjo labai gerai besimokančius ir pavyzdingai lankančius pamokas, aktyviausius sportinėje ir kitoje neformaliojo švietimo veikloje mokinius. Palinkėjo sistemingai mokytis, gerai pasiruošti brandos egzaminams ir …