STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE PAGAL „ERASMUS+“ PROJEKTĄ

Mokyklos atstovės – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė Lina Kaušakienė, vyresnioji anglų k. mokytoja Loreta Čikinienė ir profesijos mokytoja Silva Adomavičienė – 2018 m. kovo 18–24 d. buvo išvykusios į „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2017-1-LT01-KA116-034960 „Ugdymo turinio ir mokymo formų tobulinimas per …