KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA – BESIMOKANTI MOKYKLA

2017-2018 mokslo metais Kupiškio technologijos ir verslo mokykla įgyvendina Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, administruojamo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, biudžeto lėšomis finansuojamą projektą ,,Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ (finansavimo suma – 9383,00 EUR). Projekto veiklomis siekiama suteikti mokyklos bendruomenei žinių apie savižudybės rizikos …