KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA – BESIMOKANTI MOKYKLA

2017-2018 mokslo metais Kupiškio technologijos ir verslo mokykla įgyvendina Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, administruojamo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, biudžeto lėšomis finansuojamą projektą ,,Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ (finansavimo suma – 9383,00 EUR). Projekto veiklomis siekiama suteikti mokyklos bendruomenei žinių apie savižudybės rizikos ženklus, kurie padėtų atpažinti ir įvertinti kylančią riziką bei leistų tinkamai reaguoti esant sudėtingai situacijai.

Mokyklos bendruomenės nariams (92 asmenims) buvo vedamas paskaitų ciklas apie savižudybės rizikos ženklus:

Savižudybių rizikos atpažinimas ir įvertinimas. 2017 m. gruodžio mėnesį mokytojams, administracijos, bendrabučio bei kitiems darbuotojams psichologas Said Dadašev ir psichologė Valija Šap skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus apie savižudybių rizikos ženklus. Visi mokyklos bendruomenės nariai gavo vertingos informacijos, sužinojo, iš ko būtų galima atpažinti savižudybės riziką, kaip tinkamai reaguoti pastebėjus savižudybių rizikos ženklus. Paskaitų metu buvo aiškiai įvardyti ir aptarti svarbiausi žingsniai pajautus grėsmę, buvo paneigti kai kurie mitai apie bendravimą su asmeniu, kuris turi suisidinių minčių.
Tiek teorinės paskaitos, tiek praktiniai užsiėmimai pareikalavo didžiulio susikaupimo ir jėgų bendrauti sunkiomis temomis, juk gyvename aplinkoje, kur savižudybių skaičius yra vienas didžiausių šalyje, tai reiškia, kad beveik visi bendruomenės nariai savo artimoje aplinkoje yra vienaip ar kitaip susidūrę su savižudybės atvejais, tačiau lektorių profesionalumas leido prisiliesti prie skaudžios temos.

Streso valdymas, emocijų atpažinimas, įvertinimas ir pagalbos kreipimasis. Antrajame paskaitų cikle taip pat dalyvavo visi mokyklos darbuotojai (administracija, pedagogai ir nepedagoginis personalas). Šio paskaitų ciklo lektorėmis pasirinktos psichologė Valija Šap ir prof. dr. Nida Žemaitienė.Paskaitos ir pratybos klausytojams padėjo išmokti įsivertinti streso keliamas rizikas, daug dėmesio buvo skirta ir asmens streso savidiagnostikai, saviugdai, taip pat temoms, susijusioms su mokinių auklėjimu: daugiau nei dešimtmetį negerėjančiais vaikų psichikos sveikatos rodikliais, išliekančia Lietuvos mokinių savižudybių problema. Paskaitų metu buvo diskutuota apie vaiko emocinius sunkumus – iš kur jie kyla: šeimos, aplinkos ar mokyklos? Mokyklos pedagogai svarstė, ar jaučiasi pajėgūs teikti pagalbą mokiniams, išgyvenusiems artimo šeimos nario ar draugo savižudybę. Visiems tapo aišku, kad žinių po šio projekto veiklų turime daugiau ir žinotume, į ką kreiptis, žinotume, kaip žengti pirmuosius žingsnius, tačiau svarbiausia, kad gavome žinių, kaip tokių atvejų išvengti.
Mokiniai į projekto veiklas taip pat įsitraukė – daliai mokinių dar iki projekto pradžios telefonuose buvo įdiegtos emocinės pagalbos programėlės. Iki projekto vykdymo pabaigos buvo sudaryta galimybė ir visiems pageidaujantiems telefone įsidiegti programėlę ,,Padėk sau”. Jos turinį sudaro 5 dalys. Telefono programėlėje prašoma įvertini savo dabartinę emocinę būseną, o pagal gautą rezultatą vartotojui siūloma atlikti vieną iš 15-os emocinių pratimų nusiraminti, atsipalaiduoti ir pagerinti nuotaiką, t.y. stresą suvaldyti tinkamu būdu. Siekiame, kad mokiniai gebėtų rasti tinkamus laisvalaikio leidimo būdus, taip pat gebėtų atpažinti savižudybių ir savęs žalojimų riziką bei žinotų, kur kreiptis pagalbos.

Šio projekto vykdytomis veiklomis buvo stiprinamas bendradarbiavimas su šalyje ir konkrečiai Kupiškio rajone dirbančiais specialistais – pagalbos teikėjais. Projektas buvo sėkmingas ir naudingas visai bendruomenei. Įgyvendinus visas suplanuotas projekto veiklas mokyklos bendruomenės nariai išmoko atpažinti pavojų keliančias situacijas, patobulino gebėjimą įvertinti kylančios rizikos laipsnį, sužinojo, kur galima kreiptis pagalbos ir kaip patys galime padėti sau ir kitam. Esant poreikiui, pedagogai tikrai išmanys, kokių veiksmų imtis, kaip valdyti krizinę situaciją. Kalbėdama per projekto apibendrinimą, prof. Dr. Nida Žemaitienė teigė, kad visos įgyvendintos veiklos, vykdyti projektai ypač sėkmingi būna tada, kai turi tęstinumą. Todėl tikėtina, kad ir ateityje Kupiškio technologijos ir verslo mokykla įgyvendins projektus ir įvairias prevencines veiklas, susijusias su mokinių saugumu, saviugda, sveikata ir kt.

Projektų vadovė Modesta Žilinskė