IŠLEISTA 27-OJI ABSOLVENTŲ LAIDA

Birželio 22-ą į mokyklos aktų salę gausiai rinkosi mokyklos svečiai, mokytojai bei absolventai. O jų šiais metais išlydėta net 175. Sveikinimo kalbą absolventams tarusi mokyklos direktorė Lina Kaušakienė su džiaugsmu paminėjo, jog 15 mokinių mokyklą baigė su pagyrimu, absolventų būryje yra daug garsinusių mokyklą profesinio meistriškumo konkursuose bei sportinėse varžybose …