VOKIETIJOS KARIŲ ĮSPŪDŽIAI PO DARBO STOVYKLOS KUPIŠKIO RAJONE

Vokietijos Kropo vietovės kariai dalyvauja Vokiečių karių kapų priežiūros tautinės sąjungos (Volksbund Deutsche Kriegsgrä berfürsorge e. V“) veikloje. Aštuoni vokiečių kariai, vadovaujami vyresniojo personalo seržanto Bjorno Hanseno, 2018 metų liepos 2–12 dienomis Kupiškio rajone savanoriškai tvarkė Pirmojo pasaulinio karo (1914 07 28–1918 11 11) vokiečių karių kapines. Buvo sutvarkyti Alizavos seniūnijos …