KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
2022 METAIS KVIEČIA MOKYTIS:

Į I (9) gimnazijos klasę

Įgyjamas pagrindinis išsilavinimas

Gali mokytis 1–2 siūlomus profesinio mokymo programų modulius

PRAŠYMAI MOKYTIS TEIKIAMI MOKYKLOJE

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą
Įgijusius pagrindinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją

APDAILININKAS

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Įgijusius vidurinį išsilavinimą
Nereglamentuotas išsilavinimas

VIRĖJAS
(Spec. poreikių mokiniams be socialinių įgūdžių programos)

Įgyjama profesinė kvalifikacija

*     *    *

*     *    *

PAŽIŪRĖK LAIDĄ IR RINKIS MOKYTIS KTVM:

*     *    *

LIETUVOS PASIRENGIMO EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS INTERNETO SVETAINĖ  https://www.lt72.lt/

*     *    *

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠTIS
*     *     *

*     *     *