TEATRAS, MUZIKA, O GAL.. KINAS?

Mūsų mokykla tęsia dalyvavimą Europos Sąjungos finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kuris skirtas skatinti mokinių kūrybiškumą, žingeidumą menui, domėtis krašto istorija bei kultūra. Projekto metu mokiniai vyksta į edukacinius užsiėmimus, organizuojamus skirtinguose Lietuvos miestuose. Pirmoji projektinė edukacinė išvyka mūsų mokiniams buvo suorganizuota jau  gegužės mėnesį, o spalio 25 dieną vykome į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų Vilniuje.

Mus pasitikusi muziejaus darbuotoja  trumpai  pristatė, kas yra scenografai ir kokius stebuklus jie kuria,  netrukus ir pačius tokiais pavertė. Susiskirstę į tris grupes, skirtingomis tematikomis kūrėme scenos maketus bei sceninius kostiumus.

Po kūrybinių darbų  laukė pažintis su muzikos bei kino istorija. Regėjome XX a. pr. naudotus kino technikos rinkinius, filmavimo kameras, susipažinome su įdomia  muzikos instrumentų kolekcija. Kolekcijoje šalia Lietuvos ir užsienio meistrų pagamintų instrumentų  puikuojasi ypač vertingi – memorialiniai muzikos instrumentai bei aparatai.

Neformaliojo švietimo organizatorė Indra Balčiūnienė