MOKYMAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI

Lietuvos darbdavių konfederacija vienija šalies smulkųjį ir vidutinį verslą, yra neatsiejama visuomenės dalis, veikianti jos gerovei ir klestėjimui. Kaip patikima socialinė partnerė, konfederacija glaudžiai bendradarbiauja su valstybės institucijomis, dalyvauja bendruose projektuose, aktyviai veikia LR trišalėje taryboje, bendrose darbo grupėse, svarstant teisės aktus, jų projektus bei nagrinėjant kitus valstybei svarbius klausimus. Konfederacijos vizija – tapti lyderiaujančia nevyriausybine organizacija, vienijančia Lietuvos darbdavius, itin patrauklia jauniesiems verslininkams, geriausiai atstovaujančia savo narių interesus bei puoselėjančia socialiai atsakingą, partneryste grindžiamą verslą.

Lietuvos darbdavių konfederacija, vykdydama 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, 2018 m. lapkričio 23 d. organizavo mokymus – diskusijas Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenei. Mokymuose dalyvavo 43 darbuotojai. Mokymus – diskusijas vedė Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis.

Mokymai buvo pradėti nuo ekonominės – socialinės situacijos apžvalgos Lietuvoje, darbo jėgos pasiūlos ir paklausos bei ateities perspektyvų pristatymo.  Vėliau buvo analizuojama švietimo sistema, darbuotojų poreikis pagal specialybes ir darbuotojų vertybinis vertinimas;  pasaulio bei Lietuvos ateities užimtumo prognozės, palyginimai su kitomis šalimis; pensijų sistema ir antros bei trečios pakopos pensijų fondai. Vyko labai įdomios, pozityvios diskusijos.

Mokymų – diskusijų pabaigoje kiekvienam dalyviui buvo įteikti pažymėjimai, padovanotos elektroninės laikmenos su aktualia Lietuvos ekonomikos analize bei naujuoju darbo kodeksu ir asmeninės dovanėlės su Lietuvos darbdavių konfederacijos simbolika.

Mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Lietuvos darbdavių konfederacijai už organizuotus mokymus – diskusijas; generalinio direktoriaus pavaduotojui Vaidotui Levickiui už informatyvius ir konkrečius pranešimus, labai gerai organizuotas diskusijas, pateiktus aiškius atsakymus į mokyklos darbuotojų klausimus.

Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė