MOKINIŲ SUSIRINKIMAS

2019 m. kovo 1 d. aktų salėje vyko mokyklos mokinių susirinkimas. Susirinkime direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė mokiniams pristatė 2018-2019 m. m. pirmo pusmečio ugdymo rezultatus, pasidžiaugė labai gerai besimokančiais ir pamokas lankančiais   mokiniais. Palinkėjo sistemingai mokytis, gerai pasiruošti artėjančiai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitai, brandos egzaminams ir asmens įgytų kompetencijų …

ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS

Vasario 28 d. mokykloje vyko trečių gimnazinių klasių istorijos ir geografijos mokyklinės olimpiados. 2019 metų istorijos olimpiados tema  – ,,Tauta be valstybės. Lietuva 1940 – 1990 m.“.  Mokiniams reikėjo atsakyti į klausimus apie sovietų okupaciją ir aneksiją, Lietuvą nacių okupacijos metais, sovietinę reokupaciją.  Šaltiniuose atsispindėjo Sovietinė Lietuva 1953 – 1987 …