ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS

Vasario 28 d. mokykloje vyko trečių gimnazinių klasių istorijos ir geografijos mokyklinės olimpiados.

2019 metų istorijos olimpiados tema  – ,,Tauta be valstybės. Lietuva 1940 – 1990 m.“.  Mokiniams reikėjo atsakyti į klausimus apie sovietų okupaciją ir aneksiją, Lietuvą nacių okupacijos metais, sovietinę reokupaciją.  Šaltiniuose atsispindėjo Sovietinė Lietuva 1953 – 1987 metais. Dalyviai nagrinėjo išeivijos indėlį kovoje už Lietuvos nepriklausomybę 1945 – 1990 metais bei kovą už valstybės atkūrimą 1987 – 1990 metais. Puikiai sekėsi VR-18 grupės mokinei Gabrielei Balčiūnaitei bei PR-18 grupės mokinėms Sandrai Lapeikytei ir Gintarei Samsonaitei.

Geografijos olimpiados užduotis atliko  penki mokiniai: J.Vaitonis, Š.Petrauskas,  D.Murnikovas iš AP-18 gr., E.Budrius ir L.Matiukas  iš TP-18 gr. bei V.Kungytė iš PR-18 gr. Olimpiados užduotys buvo sudarytos iš įvairių geografinių temų. Dalyviams teko nustatyti azimutą, skaičiuoti atstumus pagal mastelį ir geografines koordinates, prisiminti pasaulio rekordus bei žinias apie Lietuvą, atlikti geografinį testą. Susumavus rezultatus paaiškėjo olimpiados nugalėtojai. Jais tapo J.Vaitonis, L.Matiukas ir Š.Petrauskas.

Dėkojame olimpiadų dalyviams, sveikiname nugalėtojus  ir linkime sėkmės visiems plečiant savo žinių akiratį.

Vyr. istorijos mokytoja  A.Petrulienė ir vyr. geografijos mokytoja I.Baltrukėnienė