MOKINIŲ SUSIRINKIMAS

2019 m. kovo 1 d. aktų salėje vyko mokyklos mokinių susirinkimas. Susirinkime direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė mokiniams pristatė 2018-2019 m. m. pirmo pusmečio ugdymo rezultatus, pasidžiaugė labai gerai besimokančiais ir pamokas lankančiais   mokiniais. Palinkėjo sistemingai mokytis, gerai pasiruošti artėjančiai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitai, brandos egzaminams ir asmens įgytų kompetencijų įsivertinimui.

Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė už gerą mokymąsi ir pamokų lankomumą per 2018 – 2019 m. m. pirmą pusmetį apdovanojo 46  mokinius raštiškomis padėkomis ir asmeninėmis dovanomis.

2019 m. sausio – vasario mėn. mokyklos bendrabutyje vyko konkursas „Jaukiausias ir tvarkingiausias bendrabučio kambarys“. Konkurso vertinimo komisija įvertino ir atrinko paskatinimui  mokinius, kurie geriausiai tvarkosi bendrabutyje, visada gyvena jaukioje ir švarioje aplinkoje. Jiems buvo įteiktos asmeninės dovanos.

Projektų vadovė M.Žilinskė kalbėdama susirinkime pasidžiaugė mokiniais, kurie sėkmingai atliko praktiką Vokietijoje, Hamburgo mieste. Mokiniai sulaukė  labai gero darbdavių Vokietijoje įvertinimo, patobulino savo praktinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas. Projektų vadovė įteikė mokiniams Europass mobilumo dokumentus, liudijančius jų sėkmingai atliktą praktiką užsienyje.

Mokyklos direktorė susirinkimo pabaigoje mokinius, grupių vadovus ir mokytojus paragino būti aktyviais,  pilietiškais ir dalyvauti savaitgalyje vyksiančiuose rinkimuose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė