„LYDERIŲ LAIKAS 3“ JAU IR KUPIŠKYJE

Projektas „Lyderių laikas 3“  yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijoje.  Šis projektas pradedamas įgyvendinti ir mūsų rajono savivaldybėje, jo įgyvendinime dalyvaus ir mūsų mokykla. Tikimės, kad įgyvendinant projekto veiklas, iniciatyvas, kokybiniai pokyčiai ateis ir į mūsų mokyklą.

2018 m. vasario 27 d. Kupiškio rajono savivaldybėje vyko įžanginė projekto „Lyderių laikas 3“ konferencija. Konferencijoje dalyvavo ir mūsų mokyklos atstovai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė, profesinio mokymo skyriaus vedėja D.Tumelionytė ir vyresnioji mokytoja J.Ažubalytė. Konferencijoje buvo pristatytos numatomos projekto veiklos, siekiai, projekto eiga ir planuojami pokyčiai. Renginyje, panaudodama nebyliojo teatro elementus, prisistatė projekto kūrybinė grupė (jos narės – ir mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė bei vyresnioji mokytoja J.Ažubalytė). Dirbdami grupėmis, konferencijos dalyviai dalijosi sėkmės istorijomis, tėvų, vaikų, švietimo srities specialistų akimis bandė pažvelgti į švietimo perspektyvas Kupiškio rajono savivaldybėje, dėlioti dešimtmečio viziją.

Išsamesnė informacija apie projektą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kupiskis.lt/lt/veiklos_sritys/i

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė