TĖVŲ SUSIRINKIMAS PRASIDĖJO ŠVENTIŠKAI

Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje 2018 m. kovo 8 d. vyko mokinių tėvų (globėjų)  susirinkimas.

Šiemet mokinių tėvų susirinkimas prasidėjo šventiškai, nes tą dieną buvo švenčiama Tarptautinė moters diena. Visas susirinkusias moteris Mokinių tarybos nariai A.Samušis ir L.Gumbinas pasitiko su gėlės žiedu, o merginų vokalinis ansamblis skyrė moterims gražias dainas. Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė savo kalbą taip pat pradėjo sveikinimu su švente, o pasidžiaugusi susirinkusias tėvais, jiems pristatė pagrindines mokyklos veiklas, didžiausius  pasiekimus bei esminius pasikeitimus, aptarė mokyklos perspektyvą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė  pristatė 2018 – 2019 m. m. mokykloje vykdomas profesinio mokymo programas, ugdymo proceso organizavimą bei I pusmečio ugdymo rezultatus, mokykloje organizuojamą projektinę veiklą. Susirinkimo metu buvo pasidžiaugta mokyklos bendruomenės laimėjimais, mokinių geriausiais pasiekimais profesinio meistriškumo konkursuose, tarptautinio mobilumo stažuotėse,  sporto varžybose, dalykinėse olimpiadose, neformaliojo švietimo veikloje. Tai atsispindėjo stendiniuose pranešimuose.

Socialinė pedagogė metodininkė Jovita Mačienė supažindino tėvelius (globėjus) su socialinės ir materialinės pagalbos mokiniams teikimu, mokinių pavėžėjimu į mokyklą, gyvenimo ir buities sąlygomis bendrabutyje. Ypač akcentavo mokinių saugumo užtikrinimą mokykloje. Kalbėjo apie mokinių laisvalaikio organizavimą, užimtumą pertraukų metu. Socialinė pedagogė metodininkė Jovita Mačienė pristatė atlikto tyrimo „Mokyklos, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas“ rezultatus.

Pasibaigus bendram mokinių tėvų (globėjų) susirinkimui, visi kartu su tėveliais, aptarnaujami mokinių Augusto Samušio ir Martynos Žiaunytės, pasivaišinome konditeriniais gaminiais bei spalvingais desertais, pabendravome prie šventinio kavos stalo, kurį dekoravo profesijos mokytoja I.Balčiūnienė.

Po kavos pertraukos mokinių tėveliai susitiko su grupių vadovais susirinkimuose. Kartu aptarė pasiektus ugdymo rezultatus ir iškylančias mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemas.

Dėkojame mokinių tėveliams (globėjams) už nuoširdų bendravimą su mokykla ir tikimės, kad jie ir ateityje taip aktyviai dalyvaus mokyklos renginiuose, sporto varžybose, akcijose, šventėse. Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems suorganizuoti susirinkimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė