Profesinio orientavimo pamokos Antašavos mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniams

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla palaiko glaudžius ryšius su Kupiškio ir kitų rajonų bendrojo ugdymo mokyklomis. Vienas iš bendradarbiavimo tikslų – vykdyti profesinio orientavimo veiklas, supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, suteikti jauniems žmonėms kuo daugiau informacijos apie profesinį mokymą, karjeros galimybes. 2019 m. kovo 27 d. susipažinti su virėjo profesija …