ERASMUS+ VIZITAS Į VENGRIJĄ

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla šiais mokslo metais sėkmingai įgyvendina projektą „Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas per Erasmus+ veiklas“. Paskutinis šiais  mokslo metais vizitas buvo į Vengriją.  Budapešte stažavosi projektų vadovė M. Žilinskė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Domžienė. Pagrindiniai šios stažuotės tikslai buvo stebėti, kaip Vengrijoje švietimo institucijos ir priimančios organizacijos …