ERASMUS+ VIZITAS Į VENGRIJĄ

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla šiais mokslo metais sėkmingai įgyvendina projektą „Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas per Erasmus+ veiklas“. Paskutinis šiais  mokslo metais vizitas buvo į Vengriją.  Budapešte stažavosi projektų vadovė M. Žilinskė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Domžienė.

Pagrindiniai šios stažuotės tikslai buvo stebėti, kaip Vengrijoje švietimo institucijos ir priimančios organizacijos įgyvendina mokinių mobilumo vizitus, kaip bendradarbiauja su darbdaviais, kokius darbo metodus taiko, kaip ugdymo procese taikoma Ecvet sistema, kaip realiai vyksta praktikos užsienyje metu įgytų žinių ir kompetencijų įskaitymas. Stebėta ne tik praktinė veikla, bet ir pildoma dokumentacija. Buvo apsilankyta ir bendradarbiauta su priimančios organizacijos „1Ceba“ partneriais, kurie priima mokinius į stažuotes (kompanijos „Citroen“, „Olah Gumisz“, viešbutis „Hilton“). Stebėjome ne tik pirmą mokinių susitikimą su priimančia organizacija, darbdaviais, bet ir juos dirbančius. Mūsų vizito metu praktiką atliko mokiniai iš Lenkijos, besimokantys automechaniko mokymo programą.

Be to, stažuotės metu teko stebėti ir ugdymo procesą mokykloje (Pesti Barnabas Elelmiszeripari Szakkozepiskola). Stebėjome, kaip mokosi ir semiasi praktinės patirties duonos kepėjai, konditeriai, virėjai, saldainių gamintojai.

Stažuotės metu patobulintos ne tik vadybinės ir dalykinės kompetencijos, bet ir komunikacinės bei bendrakultūrinės kompetencijos leis įgyvendinti naujas idėjas tiek organizuojant ugdymo procesą, tiek vykdant projektinę veiklą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Domžienė

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”