METODINĖ DIENA MOKYKLOJE ‚,TOBULINKIME PAMOKĄ KARTU“

Kasmet mokykloje vyksta  tradicinė Metodinė diena. Šių metų Metodinės dienos siekis – paskatinti mokyklos pedagogus kalbėtis apie vykstančius pokyčius mūsų rajono švietimo įstaigose ir mūsų mokykloje, dalytis gerąja patirtimi, tobulinti ugdymo procesą, siekti jo kokybės. Dirbdami ir visi kartu, ir atskirai metodinėse grupėse, mokytojai su kolegomis aktyviai bendradarbiavo, skleidė  įgyvendintas …