ALGIMANTO APYGARDOS PARTIZANŲ KOVŲ TAKAIS

2019 m. lapkričio 8 d. Šimonių girioje vyko Pėsčiųjų žygis „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“. Kvietimą gavome vieną dieną prieš šį žygį, tačiau netgi per labai trumpą laiką mokyklos šauliai sugebėjo pasiruošti ir sudalyvauti šiame pėsčiųjų žygyje. Šį žygį organizavo Lietuvos lengvosios atletikos asociacija ir jos prezidentas, kupiškėnas Danielius Kuprys.

Žygio starto vieta – Algimanto apygardos partizanų žuvimo vieta. Į šį žygį nuvykome artėjant vidurdieniui, nugirdome, kad žygyje planuoja dalyvauti apie 200 dalyvių iš įvairių Kupiškio ir Anykščių rajono mokyklų ir organizacijų. Susitikome ten pažįstamų žmonių. Mes, kaip šauliai, įsiliejome į Kupiškio rajono šaulių ir jaunųjų šaulių gretas.

12 valandą buvo paskelbta renginio pradžia, keletą žodžių tarė Danielius Kuprys. Anykščių rajono savivaldybės specialistas papasakojo šios istorinės vietos istoriją ir partizanų žuvimo aplinkybes, sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Dainius Bardauskas.

Pasibaigus sveikinimo kalboms, Kupiškio sporto centro trenerė Inga Zabulienė papasakojo apie pėsčiųjų žygio trasą ir jos įveikimo taisykles.

Trasos maršrutas buvo 2 km. žiedas. Nebuvo čia nei pralaimėjusiųjų, nei nugalėtojų, buvo dalyviai. Kas norėjo, galėjo įveikti 1 ratą (2 km.), kas norėjo ir galėjo – 4 ratus (8 km.).

Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, jaunesnieji buvo pavaišinti varškės sūreliais.  Anykščių šauliai vaišino šauliška koše, kaip jie patys juokavo „šauliška, bet ne kareiviška“.

Ačiū jauniesiems mokyklos šauliams, radusiems galimybę ir norą dalyvauti šiame pėsčiųjų žygyje Algimanto apygardos partizanams atminti.

Stipriam kūne – stipri siela.

Šaulys, Jaunųjų šaulių būrelio vadovas Kęstutis Mekšėnas