MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SUSIRINKIMAS

Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje 2019 m. lapkričio 14 d. vyko mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  susirinkimas. Visus po darbo dienos jau pavakare atvykusius į mokyklą tėvelius (globėjus, rūpintojus) nuoširdžiai pasitikome ir pakvietėme pirmiausia pasivaišinti mokykloje keptais, dar šiltais ir kvepiančiais pyragais, bandelėmis bei kava, arbata. Susipažinimas ir bendravimas buvo tikrai nuoširdus ir šiltas, leidęs vėliau visiems kalbėtis ir dalykiškai, susikoncentruojant į  svarbiausias  mokyklos veiklos sritis.

Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė susirinkusiems tėveliams pristatė mokyklos vadovus,   pagrindines mokyklos veiklas, didžiausius  pasiekimus bei esminius pasikeitimus, aptarė mokyklos perspektyvą. Tėveliai drąsiai klausė, teikė pasiūlymus, išsakė savo pastebėjimus. Smagu buvo girdėti diskusijų metu gerus atsiliepimus apie mokyklą, apie tai, kad mokiniai džiaugiasi pasirinkę šią mokyklą, noriai į ją eina mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja D.Tumelionytė trumpai priminė, kokie reikalavimai keliami mokiniams dėl aprangos, ypač akcentavo  darbo drabužių būtinumą per mokomąsias praktikas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė  pristatė Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinamą pokyčių projektą „Lyderių laikas 3“. Informavo, kad šiuo metu kuriami mokyklos bendruomenės susitarimai, aptarė, kokio pokyčio laukiama, kokios veiklos suplanuotos, kokių tikslų siekiama. Tėveliai sužinojo mokytojų, mokinių siūlomus susitarimus, patys tėveliai teikė pasiūlymus jau dirbdami atskirose klasėse/grupėse.

Po to mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) susitiko su grupių/klasių vadovais susirinkimuose. Kartu aptarė pasiektus ugdymo rezultatus ir iškylančias mokymosi motyvacijos bei lankomumo problemas, ieškojo sprendimų problemoms spręsti.

Dėkojame mokinių tėveliams (globėjams, rūpintojams) už nuoširdų bendravimą su mokykla ir tikimės, kad jie ir ateityje taip aktyviai dalyvaus mokyklos renginiuose, sporto varžybose, akcijose, šventėse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė