LYDERIŲ LAIKAS

Mokykla, siekdama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus, tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo kokybės, didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu mokinių ugdymu, dalyvauja Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinamame pokyčių projekte  „Lyderių laikas 3“. Projekto veiklos yra nukreiptos į bendruomenės socialinio emocinio ugdymo stiprinimą, nes …