LYDERIŲ LAIKAS

Mokykla, siekdama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus, tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo kokybės, didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu mokinių ugdymu, dalyvauja Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinamame pokyčių projekte  „Lyderių laikas 3“. Projekto veiklos yra nukreiptos į bendruomenės socialinio emocinio ugdymo stiprinimą, nes tikimasi, kad tos veiklos turės teigiamą įtaką ir mokinių akademiniams pasiekimams. Pedagogai projekto metu išbandys/gebės taikyti savivaldų mokymąsi pamokose, todėl pirmiausia siekia įgyti kuo daugiau žinių apie savivaldų ir personalizuotą mokymąsi.

Sausio 8 dieną mokykloje vyko seminaras  „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“.  Seminarą vedė Šiaulių universiteto prof. A.Kazlauskienė ir doc. R.Gaučaitė. Lektorės šioje srityje yra sukaupusios didelę mokslinės ir praktinės veiklos patirtį. Mokyklos komanda susipažino su įvadu į savivaldų ir personalizuotą mokymąsi: ko ir kaip mokyti šiandien, kad pasisektų rytoj, aiškintasi, kuo skiriasi mokymo individualizavimas ir personalizavimas. Gilintasi į tai, kaip savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje gali laiduoti akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermę, t. y. tuo pačiu metu pasiekti minėtų rezultatų pažangos.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja D.Tumelionytė