INTEGRUOTA PAMOKA NETRADICINĖJE ERDVĖJE

Integruotos pamokos – tai mokymosi metodas, kurį taikant racionaliau panaudojamas pamokų laikas, pamokos tampa įdomesnės, o žinių bei įgūdžių įgyjama daugiau. Integruotos pamokos skatina mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, daug dėmesio skiriama mokymosi siejimui su gyvenimiška patirtimi.

Sausio 30 d. socialinio darbo laboratorijoje vyko integruota pamoka „Socialinių paslaugų teikimas kliento namuose, pritaikant anglų kalbos žinias“. Pamokoje dalyvavo SD-18 grupės mokiniai. Pamokos tikslas – pritaikyti anglų kalbos žinias, teikiant paliatyvios priežiūros paslaugas.

Pamokai ruošėmės atsakingai, mokėmės, kaip teisingai sudaryti integruotos pamokos planą, siekiant optimaliausių rezultatų, bei aiškinomės galimybes, kaip tokias pamokas perkelti į netradicinę erdvę.

Pamokos metu mokiniai, besimokantys pagal socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, ruošė dialogus, skirtus bendrauti su klientu ir jo artimaisiais.

Po atviros diskusijos daug dėmesio buvo skiriama mokinių refleksijai, kurios metu mokytojai gavo mokinių grįžtamąjį ryšį, kuris padės ieškoti tinkamų būdų siekiant tobulinti mokymosi procesus.

Po šios integruotos pamokos padarėme išvadą, kad mokiniams tokios pamokos yra įdomios, nes įgytas teorines žinias gali pritaikyti praktiškai, o įgyta praktinė patirtis  niekuo nesiskiria nuo veiklos realioje darbo vietoje.

Mokytojos L. Čikinienė ir D. Kytrienė