UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS VOKIETIJOJE

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytojai Daiva Kytrienė, Nijolė Vasiliauskienė, Irena Baltrukėnienė, Kęstutis Šakickas, Virginijus Zovė ir direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Jonas Vilimas vyko į Vokietijos Federacinę Respubliką, Berlyną dalyvauti vizite „Ugdymo kokybės tobulinimas per Erasmus+ veiklas Nr. 2019-1-LT01-KA116-060190 nuo 2020 m. vasario 16 d. iki 2020 m. vasario 22 d.

Susitikimai su profesinių mokyklų atstovais vyko Informacinių ir statybos technologijų mokymo centre, Komunikacijos ir informacinių technologijų mokymo centre, Gastronomijos ir viešbučių darbuotojų ruošimo mokymo centre ir Informacinių ir medicinos technologijų mokymo centre. Darbinių vizitų metu mokytojai susipažino su Vokietijos švietimo dualinio mokymo programa, mokymo programomis, mokymo planais, apžiūrėjo profesinių mokyklų mokymo bazę, stebėjo mokymo procesą, vyko diskusijų ratas su Berlyno profesinių mokyklų administracinio padalinio kolegomis. Visos dienos buvo labai užimtos, darbingos, naudingos profesine prasme. Mokytojai galėjo pasidalinti savo patirtimi ir išklausyti Vokietijos profesinių mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonės ir rekomendacijų, kokiomis priemonėmis tobulinti ugdymo kokybę Lietuvos profesinėse mokyklose, kad pasiekti kuo geresnių ugdymo rezultatų.

Vizito metu mokytojai aplankė žymiausias Berlyno vietas ir simbolius: Brandenburgo vartus, Berlyno sienos likučius,  Atminimo bažnyčią, Berlyno Katedrą, Reichstagą, televizijos bokštą, Muziejų salą, Žmogaus anatomijos muziejų, prieškario ir pokario laikų didžiausią Vakarų Vokietijos prekybos centrą KaDeWe ir turėjo galimybę apsilankyti bei pamatyti įspūdingą spektaklį – koncertą Schlosspark teatre. Mokytojai turėjo progą apsilankyti tarptautinėje statybos ir statybos technologijų parodoje “Bautech -2020“.

Profesijos mokytoja metodininkė Nijolė Vasiliauskienė