MERGINŲ KREPŠINIS

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos krepšininkių (Laura Vizbickaitė, Rasa Indrikaitė, Paula Kavaliauskaitė, Erika Kaluinaitė, Sandra Palaimaitė) komanda dalyvavo Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių krepšinio varžybose. Jos laimėjo garbingą antrąją vietą. Sveikiname ir dėkojame pastangas.

Kūno kultūros mokytojos Jūratė Ažubalytė ir Diana Balužytė