SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI

Karantino metu įvairūs skaitmeniniai ištekliai tapo neatsiejama nuotolinio mokymo (-si) dalis. Visos Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytojų sukurti skaitmeniniai ištekliai publikuojami mokyklos svetainėje (nuoroda https://ktvm.kupiskis.lm.lt/ugdymas/profesinio-mokymo-skyrius/skaitmenines pamokos/), socialiniame tinkle „Facebook (nuoroda https://www.facebook.com/KupiskioTVM), o „Tamo“ dienyne mokytojai pasidalina išteklių nuoroda su mokiniais.

Džiugu, kad ugdymo proceso metu galime naudotis ir kitų profesinių mokymo įstaigų sukurtais skaitmeniniais ištekliais,  esančiais Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro svetainės profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties banke (nuoroda https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinio-mokymo-skaitmeniniu-istekliu-gerosios-patirties-bankas/).

Profesinio mokymo skyriaus vedėja D.Tumelionytė