JAUNŲJŲ ŠAULIŲ BŪRELIO MOKSLO METŲ UŽBAIGTUVĖS

Mokyklos Jaunųjų šaulių būrelis vyko pirmus metus, sunku viską vertinti iš vienų metų veiklos, buvo visko, tačiau žinau, kad labiausiai laukiamos yra pratybos gamtoje, visą ko buvo mokomasi kabinete ar stadione, tada galima panaudoti pratybose gamtoje.

Šių metų birželio 13-14 dienomis vyko rajono šaulių ir jaunųjų šaulių pratybos gamtoje, jose dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Tai buvo gražus mokslo metų veiklos baigiamasis akcentas. Pratybų vadas suplanavo dvi pagrindines užduotis, tam tikslui buvo suformuoti du būriai ir paskirti jų vadai. Užduočių įvykdymui komandoms ir jų vadams reikėjo įdėti daug pastangų ir fizinių jėgų. Vieni turėjo įveikti beveik 20 km atstumą per pievas, krūmus ir miškus ir surasti kito būrio bazę ir ją užimti, o kitas būrys turėjo sukurti pagrindinę būrio bazę, organizuoti jos gynybą ir naktinį budėjimą. Pagrindinės užduotys buvo įvykdytos.

Sekančią dieną buvo vykdomas jaunųjų šaulių vertinimas, buvo vertinamos įvairios jų šių veiklos metų įgytos šauliškos kompetencijos, šaudymo, orientavimosi, įvairių laužų kūrimo su vienu degtuku ar visai be jų, įvertintos praeitos nakties susikurtos nakvynės sąlygos, budėjimo kokybė.

Tokiomis pratybomis baigėme šiuos mokslo metus, nežiūrint į pasaulinius trukdžius (pandemija dėl COVID-19 viruso) planuotos pratybos gamtoje įvyko, jų šiais mokslo metais buvo trejos. Aš tikiuosi, kad kitais mokslo metais susirinks dar daugiau būsimų Šaulių, norinčių sužinoti daugiau, patirti daugiau ir pasidalinti savo jau turima patirtimi.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovas Kęstutis Mekšėnas