KAIP MES ŠVENTĖME LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRIMO DIENĄ

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27d. Kaune, jos tikslas buvo įtvirtinti šalies nepriklausomybę kovojant su bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Idėjiniais organizacijos vadais buvo Vladas Putvinskis-Pūtvis ir Matas Šalčius. Prie organizacijos kūrimo prisidėjo žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai: rašytojai Antanas Vienuolis-Žukauskas, Balys Sruoga, Juozas Tumas-Vaižgantas, Faustas Kirša, dailininkas …