PASLAUGŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ METODINĖS GRUPĖS METODINĖ DIENA NUOTOLINIU BŪDU

Gruodžio 29 d. vyko paslaugų mokomųjų dalykų metodinės grupės Metodinė diena. Ji vyko kitaip, nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą. Metodinės dienos siekis – kalbėtis apie tai, kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu, apie sunkumus ir mažus laimėjimus.

Metodinėje dienoje mokytojai tarpusavyje dalijosi nuotolinio mokymo metu įgyta patirtimi, atliktais darbais, iškilusiais sunkumais ir pasiektais laimėjimais.  Išklausius mokytojos D. Kytrienės pranešimą „Pozityvaus mąstymo metodai“, vyko aktyvi diskusija.

Džiaugiamės, kad ir sunkiu laikotarpiu pavyksta sėkmingai įgyvendinti suplanuotas veiklas ir išmokti to, ko dar nemokėjome.

Metodinės grupės pirmininkė Teresė Butkevičienė