PROFESIJŲ KALĖDINĖS MUGĖS KONKURSŲ NUGALĖTOJAI

2020 m. gruodžio 9 d. nuotoliniu būdu vykusioje Kalėdinėje profesijų mugėje įvairių ugdymo įstaigų dalyviai buvo ne tik virtualiai supažindinti su mūsų mokykla, ruošiamomis mokymo programomis, vykdoma tarptautine projektine veikla, bet ir buvo pakviesti dalyvauti trijuose konkursuose: darželių auklėtiniai konkursui piešė piešinius „Svajonių profesija“, 1-7 klasių mokiniai gamino kalėdinį žaisliuką – nykštuką, o vyresnieji, 8-12 klasių mokiniai, stebėjo ir patys gamino itališką pyragą Pan di Natale. Profesijų mugėje paskelbti konkursai jau baigėsi ir mugės organizatoriai sulaukė 61 nuotraukos su darželinukų nupieštais piešiniais, vyresniųjų mokinių pagamintais žaisliukais ar iškeptais pyragais.

Piešinių konkurse dalyvavo vaikai iš Kupiškio miesto vaikų lopšelių-darželių „Saulutė“ ir  „Obelėlė“,  Kupiškio mokyklos „Varpelis“ ir Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos  jungtinės ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų vaikų grupės. Buvo gauta labai daug gražių piešinių su Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje ruošiamomis profesinio mokymo programomis, todėl konkurso komisijai teko sunki užduotis – išrinkti keturis gražiausius piešinius. I – osios vietos nugalėtoja komisija išrinko Kupiškio mokyklos „Varpelis“ auklėtinę Neilą Misiūnaitę, kuri nupiešė pačią gražiausią virėją. Prizais taip pat bus apdovanoti šie vaikai: Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ auklėtinės Gabija Notkutė (piešinys „Sumani dažytoja“) ir Akvilė Šateikaitė (piešinys „Socialinio darbuotojo padėjėja“), Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė“ auklėtinė Mingailė Liubertaitė (piešinys „Virėja“). Šios mergaitės bus apdovanotos įvairiais žaidimais ir japoniškais konstruktoriais.

Kalėdinio žaisliuko – nykštuko gaminimo konkurse dalyvavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Ic klasės ir 3a klasės mokiniai, Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos 7 klasės mokiniai ir Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai. Visi nykštukai buvo labai gražūs, šventiški, todėl komisija nusprendė, kad skirs prizą ne tik I vietos nugalėtojui, bet ir paguodos prizais apdovanos dar tris nykštukus. Komisijos sprendimu, gražiausią kalėdinį žaisliuką – nykštuką pagamino Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Ramūnė Simaškaitė. Ši mergaitė bus apdovanota asmenine dovana – belaide garso kolonėle. Asmenines dovanėles iš organizatorių gaus Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinys Kristupas Jaščenskas, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Ic klasės mokinė Luiza Timochinaitė ir 3a klasės mokinys Ronaldas Asačiovas.

Sulaukėme nuotraukų ir su keptais pyragais. Juos kepė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriaus, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos ir mūsų mokyklos mokiniai. Puošniausią, labiausiai atitinkantį receptūrą ir, manome, kad labai skanų itališką pyragą Pan di Natale iškepė ir jo nuotraukas atsiuntė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriaus 8 klasės mokinė Brigita Meilutė. Sveikiname Brigitą ir jai skiriame asmeninę dovaną – belaidę garso kolonėlę.

Visos ugdymo įstaigos, dalyvavusios virtualioje Kalėdinėje profesijų mugėje, bus apdovanotos Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorės Linos Kaušakienės padėkomis, o konkursuose dalyvavę vaikai, mokiniai – mokyklos vardiniais rašikliais ir saldžiaisiais prizais.

Kalėdinės profesijų mugės organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems vaikams, mokiniams, ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams, dalyvavusiems šioje virtualioje mugėje ir tikisi, kad visi liksime sveiki ir greitu laiku galėsime visus pakviesti į Kupiškio technologijos ir verslo mokyklą pabendrauti gyvai.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja Daiva Tumelionytė