STATYBOS IR MECHANIKOS MOKOMŲJŲ DALYKŲ METODINĖ DIENA ZOOM PLATFORMOJE

Kasmet mokykloje vyksta  tradicinė Metodinė diena. Kadangi ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu, tai ir statybos ir mechanikos mokomųjų dalykų metodinės grupės narių Metodinė diena vyko  gruodžio 29 d. per ZOOM platformą.  Metodinės dienos siekis – dalytis gerąja patirtimi, tobulinti ugdymo procesą, siekti jo kokybės.

Profesijos mokytojai su kolegomis aktyviai bendradarbiavo, pasidalijo  įgyvendintomis idėjomis, kalbėjo apie iškylančias problemas ir jų sprendimus, aptarė pasirengtas mokymo priemones ir kitą metodinę medžiagą.

Metodinės grupės pirmininkė Dalia Viržintienė