PADĖKA UŽ DOVANOTAS KNYGAS „KNYGŲ KALĖDŲ“ PROGA

Nuoširdžiai dėkojame mokyklos bendruomenės  nariams, kurie jau atsiliepė į kvietimą dalyvauti akcijoje ,,Knygų kalėdos“. Tai mokytojų bendruomenei, D. Gaubienei, net 5 knygas padovanojo lietuvių k. ir literatūros mokytoja S. Pranckevičienė. Ypatingai norime padėkoti kupiškėnų poetei Giedrutei Murnikovienei-Giedrytei. Ji mokyklos bibliotekai padovanojo tris savo kūrybos knygas. „Knygų Kalėdos“ dar tęsiasi, todėl …