VYTAUTO BUBNIO GYVENIMAS IR KŪRYBA

Kviečiame aplankyti bibliotekoje veikiančią literatūrinę knygų parodą ,,Vytauto Bubnio gyvenimo kelias ir kūryba“. Bubnys Vytautas – prozininkas, dramaturgas, eseistas. Gimė 1932-09-09 Čiudiškiuose, Prienų raj. 1957 m. VPI baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Kaune. 1966-1974 m. buvo žurnalo ,,Moksleivis“ vyriausiasis redaktorius. 1976-1981 m. ir 1991 m. – Rašytojų sąjungos valdybos …