KLASĖS VALANDĖLĖS SVEČIAS

Š. m. lapkričio 18 d. į 1G-22  klasės valandėlę atvyko Viešojo saugumo tarnybos atstovas Linas Dovydėnas. Svečias įdomiai bendravo su mokiniais, kalbėjo apie nepilnamečių daromus pažeidimus, mokinių elgesio taisyklų nesilaikymą ir pasekmes, kelių eismo taisyklių paisymą. Taip pat perspėjo, kad  nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, todėl net mažiausia padaryta klaida gali ilgam sugadinti kiekvieno ateities planus. Klasės valandėlė praėjo labai greitai, įdomiai ir prasmingai. Dėkojame svečiui ir klasės vadovei Nijolei Bagdonavičienei.

1G-22 mokinės Alina P., Viktorija K.