1991 METŲ SAUSIO ĮVYKIAMS ATMINTI

1991 m. sausio 13 d., sovietinei armijai ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą, žuvo 14 nepriklausomybės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo. Nors dalinė žiniasklaidos kontrolė ir buvo prarasta, tačiau svarbiausias nepriklausomos Lietuvos valstybingumo simbolis – Aukščiausioji Taryba buvo išsaugota. Ją pavyko išsaugoti Laisvės gynėjų dėka.

Sausio 9-13 dienomis vyko istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokos, skirtos 1991 metų sausio įvykiams atminti. Mokiniai karpė ir spalvino neužmirštuoles, Sausio 13- osios simbolinę gėlę. Žinias pasitikrino atlikdami užduotis Kahoot programa. Vyko istorijos – geografijos integruota pamoka „ Atmintis gyva, nes liudija…“, istorijos – muzikos integruota pamoka 9 klasėje, pilietiškumo pagrindų – muzikos integruota pamoka 10 klasėje. Integruotos pamokos pavyko puikiai. Mokiniai klausėsi labai rimtai nusiteikę, atliko užduotis, dainavo.

Istorijos mokytoja  Asta Petrulienė