DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis:

  1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMU;
  2. Mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-116 „Dėl Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos darbuotojų  darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ patvirtinta Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS INFORMACIJA APIE 2020 M. DARBO UŽMOKESTĮ