FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. (metiniai)

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m. I ketv.  (ataskaitos priedas )

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m. II ketv.

Finansinių  ataskaitų rinkiniai 2018 m. III ketv.

2018 m. metinės finansinės ataskaitos 1 dalis

2018 m. metinės finansinės ataskaitos 2 dalis

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. IV ketv. (Aiškinamasis raštas: 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis)

2016 m.

Forma FBA_2016_I ketv.

Forma VRA_2016_I ketv.

VSAFAS 20P4_2016_I ketv.

 

Forma FBA_2016_II ketv.

Forma VRA_2016_II ketv.

VSAFAS 20P4_2016_II ketv.

 

Forma FBA_2016_III ketv.

Forma VRA_2016_III ketv.

VSAFAS 20P4_2016_III ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita_2016_IV

Finansinės veiklos ataskaita_2016_IV

Veiklos rezutatų ataskaita_2016_IV

Pinigų srautų ataskaita_2016_IV

Finansavimo sumos_2016_IV

2016 m. aiškinamasis raštas