FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. III ketv.

 

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. (metiniai) ir Nepriklausomo auditoriaus išvada

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m. I ketv.  (ataskaitos priedas )

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m. II ketv.

Finansinių  ataskaitų rinkiniai 2018 m. III ketv.

2018 m. metinės finansinės ataskaitos 1 dalis

2018 m. metinės finansinės ataskaitos 2 dalis

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. IV ketv. (Aiškinamasis raštas: 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis)

2016 m.

Forma FBA_2016_I ketv.

Forma VRA_2016_I ketv.

VSAFAS 20P4_2016_I ketv.

 

Forma FBA_2016_II ketv.

Forma VRA_2016_II ketv.

VSAFAS 20P4_2016_II ketv.

 

Forma FBA_2016_III ketv.

Forma VRA_2016_III ketv.

VSAFAS 20P4_2016_III ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita_2016_IV

Finansinės veiklos ataskaita_2016_IV

Veiklos rezutatų ataskaita_2016_IV

Pinigų srautų ataskaita_2016_IV

Finansavimo sumos_2016_IV

2016 m. aiškinamasis raštas