VEIKLOS DOKUMENTAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ĮSTATAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ ĮRAŠŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ STAŽUOČIŲ, VYKDOMŲ ĮGYVENDINANT MOBILUMO PROJEKTUS, TVARKOS APRAŠAS

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2019-2020 IR 2020-2021 M. M.  VYKDOMŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

KOKYBĖS VADOVAS

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI