PLANAVIMO DOKUMENTAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

2017–2018 IR 2018–2019 M. M. VYKDOMŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

2014–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2014–2018 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. VEIKLOS PLANAS 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

KOKYBĖS VADOVAS

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI