MOKINIŲ TARYBA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

2020/2021 MOKSLO METŲ

MOKINIŲ TARYBA

Deividas Kavčinskas – AP-19/2 grupės mokinys – Mokinių tarybos pirmininkas

Violeta Stukaitė – VR-20 grupės mokinė – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja

Aušra Pačebutaitė – AK -20 grupės mokinė – sekretorė

Emilis Kazakevičius – AP-19/1 grupės mokinys

Giedrius Baltrušaitis – TP-19 grupės mokinys

Paula Kavaliauskaitė – VR-19 grupės mokinė

Ilona Deksnytė – SD-19/T grupės mokinė

Lukas Uldukis – AP-19/3 grupės mokinys

Paulius Grubinskas – TP-20 grupės mokinys

Auksė Poškaitė – AP-20/1 gr. mokinė

Edvinas Virbickas – AP-20/2 gr. mokinys

Laurynas Šležinskas – SV-20 grupės mokinys

Vita Zlatkienė – SD-20 grupės mokinė

Šarūnas Petrauskas – AP-18 grupės mokinys

Eglė Aukštikalnytė – VR-18 gr. mokinė

Lukas Matiukas – TP-18 grupės mokinys

Karolina Kuodytė – 2G-19/1 gimnazijos klasės mokinė

Gabija Dalinskaitė – 2 G-19/2 gimnazijos klasės mokinė

Gytis Balčiūnas – 1G-20 gimnazijos klasės mokinys

Mokinių taryba:

  • deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą;
  •  inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu;
  • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, dėl mokykloje vykdomų ir numatomų vykdyti projektų, organizuoja savanorių judėjimą;
  • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl veiklos organizavimo.