MOKINIŲ TARYBA

2018/2019 MOKSLO METŲ MOKINIŲ TARYBOS SĄRAŠAS

  1. AUGUSTAS SAMUŠIS – MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKAS, MOKYKLOS TARYBOS NARYS
  2. AGNĖ MATULYTĖ – MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJA, MOKYKLOS TARYBOS NARĖ
  3. ERIKA RAMANAUSKAITĖ – SEKRETORĖ, MOKYKLOS TARYBOS NARĖ
  4. VLADAS PEKORIS – MOKINIŲ TARYBOS NARYS, atsakingas už neformaliąją švietimo veiklą.
  5. VIKTORAS MILAKNIS  – MOKINIŲ TARYBOS NARYS, atsakingas už sportinę veiklą.
  6. LIUDVIKAS GUMBINAS – MOKINIŲ TARYBOS NARYS, atsakingas už informacijos sklaidą.
  7. GINTARĖ PUPELYTĖ – MOKINIŲ TARYBOS NARĖ, atsakinga už prevencinę veiklą.

Mokinių taryba:

deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą;
teikia siūlymus planuojant mokinių renginius, organizuojant mokinių neformalųjį švietimą ir laisvalaikį mokykloje;
rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu;
svarsto mokyklos vidaus darbo tvarką ir siūlo ją tobulinti;
padeda spręsti socialines, buitines mokinių problemas;
organizuoja įvairias akcijas, konkursus, varžybas.

Mokinių aktyvas:

ALMA DILYTĖ
ŠARŪNAS PETRAUSKAS
MARTYNAS GRENOVECKAS
LUKAS GROBOVAS