BIBLIOTEKA

Mokyklos bibliotekos nuostatai
Naudojimosi biblioteka taisyklės

LIETUVIUKALBOSMOKYTOJAS.LT – ĮDOMIAUSIOS IR VERTINGIAUSIOS REKOMENDACIJOS VISIEMS

VERTA ŽINOTI …

APIE BIBLIOTEKĄ

Darbuotojai:
Bibliotekininkė Irina Vilimienė

El. paštas
biblioteka@ktvm.kupiskis.lm.lt

 Darbo laikas:

Pirmadienis 8:00–17:00 val.
Antradienis 8:00–17:00 val.
Trečiadienis 8:00–17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00–17:00 val.
Penktadienis 8:00–16:45 val.

Aš esu biblioteka. Aš nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis. Aš esu pasaulio išmintis, knygose pagauta ir jums jose parengta. Aš esu atviros durys. Įženki!
 Mokyklos biblioteka – bendruomenės informacijos centras, galimybė turiningai praleisti laisvalaikį, gilinti žinias, susirasti informaciją.
Mokyklos biblioteka – tai informacijos centras, vykdantis informacines ir edukacines funkcijas, tenkinantis gimnazijos bendruomenės poreikius, padedantis augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę, kaupiantis ne tik ugdymo procesui reikalingą literatūrą bei kitus dokumentus, bet ir modernias informacines technologijas. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės mokiniams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų.
Biblioteka garantuoja galimybę mokyklos bendruomenei įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, ugdyti informacinį raštingumą ir kritinį mąstymą, aktyviai dalyvauti mokymo procese. Mokyklos biblioteka tampa neatskiriama mokymo plano dalimi, ji bendradarbiauja su visa mokyklos bendruomene ir yra įtraukiama į mokymo procesą. Savo veiklos planą kuria atsižvelgiant į mokyklos strategiją ir veiklos planą.
Bibliotekos kaupimas, paslaugos ir darbo laikas yra derinamas pagal mokyklos bendruomenės poreikius bei mokymo planus. Didelis dėmesys skiriamas ne tik bibliotekinių, bet ir informacinių gebėjimų, būtinų mokantis savarankiškai, ugdymui. Bibliotekoje teikiama pagalba naudojantis knygų fondais, dirbant su kompiuteriais ir kompiuterine įranga, rengiamos parodos ir stendiniai pranešimai žymioms valstybinėms bei literatūrinėms datoms pažymėti.
Pagrindinė bibliotekos užduotis – teikti informaciją, todėl skatinama naudotis ne tik spausdintiniais dokumentais, bet reikiamos informacijos ieškoti internete. Mokiniams skirti 5 kompiuteriai su prieiga prie interneto. Mokytojai ir mokiniai lengviau pasiekia naujausią informaciją. Bibliotekoje sudarytos sąlygos vesti pamokas, naudojant mokomąsias kompiuterines programas ir informacines kompiuterines technologijas.
Bibliotekos misija: Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius.

Bibliotekos veikla skaičiais:

Išrašas iš metinės 2019 m. bibliotekos ataskaitos:

Bibliotekos fondą sudaro: 9174 egz. knygų.
Iš jų: grožinė literatūra – 4703 egz.
visuomeninė-mokslinė – 1895 egz.
mokslo populiarioji – 2576 egz.
Vadovėlių fondas: 4812 egz.
Kitos laikmenos: 106 vnt. –  skaitmeninių, vaizdinių ir kt. dokumentų.
Gauta per metus – 863 dokumentų.
Iš jų: vadovėlių – 844 egz.; grožinė literatūra – 19 egz.
Registruotų vartotojų skaičius – 202;
Apsilankymų skaičius – 9943;
Išduotų dokumentų skaičius – 11174.

Skaitomiausios knygos mūsų mokykloje 2018-2019 m.m.:

Donelaitis. Metai.
M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.
J. Kunčinas. Tūla.
V. Krėvė. Skirgaila.
V.Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly.
R. Sepetys. Tarp pilkų debesų.
T. L. Haydem. Mergaitė.
C. Caboni. Kvepalų keliu.
M. L. Stedman. Švyturys tarp dviejų vandenynų.
D. Koomson, D. Chamberlain, S. Montefiore rašytojų knygos ir kt.

Gaunami 12 pavadinimų laikraščiai bei žurnalai:

 • ,,Panevėžio kraštas“,
 • ,,Kupiškėnų mintys“,
 • ,,Tarp knygų“,
 • ,,Raktas“
 • ,,Kur stoti 2018 m.?“
 • ,,Justė“,
 • ,,National geographic“,
 • ,,Reitingai“,
 • Edita“
 • ,,Iliustruota istorija“
 • ,,Laima“,
 • ,,Ji“.

Biblioteka turtinga techninėmis priemonėmis:

 • 7 kompiuterizuotos su prieiga prie interneto darbo vietos skaitytojams;
 • 1 kompiuterizuota su prieiga prie interneto darbo vieta darbuotojai;
 • kopijavimo aparatas.
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider