DARBUOTOJŲ POREIKIS

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai reikalingi:

Psichologas  – (pareiginės algos koeficientas, atsižvelgiant į darbo patirtį ir kvalifikacinę kategoriją – nuo 5,82 iki 5,98).

Reikalavimai pretendentui: turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Jaunimo g. 8, Kupiškis
Tel. 8 652 68 021, el. p. direktorius@ktvm.kupiskis.lm.lt