MOKINIŲ TARYBA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

2021–2022 MOKSLO METAI

MOKINIŲ TARYBA

Deividas Kavčinskas – AP-19/2 grupės mokinys – Mokinių tarybos pirmininkas

Violeta Stukaitė – VR-20 grupės mokinė – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja

Martyna Jovaišaitė – AP-21 grupės mokinė – sekretorė

Emilis Kazakevičius – AP-19/1 grupės mokinys

Mantas Šerelis  ­ SV – 21/T grupės mokinys

Klaudijus Kavčinskas – AP-21/T grupės mokinys

Miglė Janeliauskaitė – SD-21 grupės mokinė

Miglė Lungytė – AK-21/T grupės mokinė

Paulius Grubinskas – TP-20 grupės mokinys

Ernesta Poškaitė – AP-20/1 gr. mokinė

Edvinas Virbickas – AP-20/2 gr. mokinys

Laurynas Šležinskas – SV-20 grupės mokinys

Vita Zlatkienė – SD-20 grupės mokinė

Gediminas Skeivys – TP-19 grupės mokinys

Gabija Valiukaitė – VR-19 gr. mokinė

Mantijus Mališauskas – TP-21 grupės mokinys

Elinga Testova – 2G-20/1 gimnazijos klasės mokinė

Orestas Ramanauskas – 2 G-20/2 gimnazijos klasės mokinys

Faustas Laurėnavičius – 1 G-21 gimnazijos klasės mokinys

Gabija Dalinskaitė – PB-21 grupės mokinė

Mokinių taryba:

  • deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą;
  •  inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu;
  • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, dėl mokykloje vykdomų ir numatomų vykdyti projektų, organizuoja savanorių judėjimą;
  • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl veiklos organizavimo.