KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje tikslas – siekti, kad mokykloje vykdoma veikla bus skaidri.

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS  2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE

Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, informaciją galite pateikti užpildę pranešimą apie pažeidimą vienu iš nurodytų būdų skiltyje „PRANEŠĖJŲ APSAUGA„.