MOKYKLOS TARYBA (KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS)

Mokyklos tarybą (kolegialų valdymo organą) sudaro:

1. Jurgita Trifeldienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininkė;

2. Daiva Tumelionytė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo skyriaus vedėja, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

3. Ovidija Skačelienė, Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

4. Vida Stravinskienė, UAB „Penki“ direktorė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

5. Vilius Staišiūnas, UAB „Velseka“ meistras, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys;

6. Virginijus Zovė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas ekspertas, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys;

7. Jolanta Zabietienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

8. Kornelijus Baltakys, UAB „Dailista“ statybos darbų vadovas, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys;

9. Gabija Kavoliukaitė, II kurso virėjo modulinės profesinio mokymo programos VR-19 grupės mokinė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė.

 

KUPIŠKIO TVM TARYBOS REGLAMENTAS