„PYRAGŲ DIENA“ MOKYKLOS BENDRABUTYJE

Džiugu, kad Pyragų diena  jau tapo gražia tradicija ir kasmet plačiai švenčiama. 2019 m. lapkričio 6 d. mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai šventė „Pyragų dieną“. Virėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniai iškepė tris didžiulius pyragus, o vieną kepė mokiniai , padedami bendrabučio auklėtojos Dalios Zubrickienės. Vakare bendrabučio poilsio kambaryje mokiniai susirinko …

IŠRINKTA MOKINIŲ TARYBA

Veiklą mokykloje pradeda naujai išrinkta Mokinių taryba. Šiemet į ją išrinkta po 1 mokinį iš kiekvienos grupės/klasės. Mokinių taryba – tai mokinių savivaldos institucija, atstovaujamu būdu mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę. Ji sudaro sąlygas mokiniui integruotis į mokyklos bendruomenę, įsijungti į konstruktyvią visuomenės veiklą, priimti sprendimus ir teikti pasiūlymus mokyklos …

ATOSTOGOS. JAUNIESIEMS ŠAULIAMS LAIKAS MOKYTIS

Spalio 30 d., kai daugelis mokinių atostogavo, mūsų mokyklos Jaunųjų šaulių būrelio mokiniai kartu su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniais dalyvavo mokomosiose pratybose-žygyje Kupiškio rajono Mirabelio miške. Oras buvo puikus (tikram šauliui nėra blogo oro), pratybų tema – išgyvenimo gamtoje pradžiamokslis. …

VIZITAS Į AIZKRAUKLĖS PROFESINĘ VIDURINĘ MOKYKLĄ LATVIJOJE

2019 spalio 24 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos  profesijos mokytojai V. Užkuras ir P. Gintautas buvo išvykę į Aizkrauklės profesinę vidurinę mokyklą Latvijoje. Vizito metu mokytojai susipažino su mokyklos mokymo baze, vykdomomis mokymo programomis, projektine ir kita veikla. Mokytojų vizito metu Aizkrauklės profesinėje vidurinėje mokykloje praktiką atliko ir du …

TOBULINOME PROFESINES KOMPETENCIJAS

Mokinių rudens atostogos – puikus metas mokytojų profesinių ir asmeninės ūgties kompetencijų tobulinimui. Šį kartą kūno kultūros mokytojos Diana Balužytė ir Jūratė Ažubalytė pasuko skirtingais keliais. Diana dalyvavo Panevėžio apskrities profesinių mokymo įstaigų mokytojų bendradarbiavimo ryšių stiprinimo dienose. Sportinių žaidimų veiklose tobulino komandinio darbo įgūdžius, aptarė bendrų veiklų galimybes, problemų …