ERASMUS+ PROJEKTAI

MOKINIŲ STAŽUOČIŲ, VYKDOMŲ ĮGYVENDINANT MOBILUMO PROJEKTUS, TVARKOS APRAŠAS >>

 

„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo projektas

„Ugdymo kokybės tobulinimas per Erasmus+ veiklas“ (Nr.2019-1-LT01-KA116-060190)

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla kasmet dalyvauja Erasmus+ programoje, sėkmingai įgyvendina tarptautinius projektus, kurie padeda atnaujinti ugdymo procesą. Dalinamės džiugia žinia, kad ir per 2019-2020 m.m. bus įgyvendinamas naujas tarptautinis projektas „Ugdymo kokybės tobulinimas per Erasmus+ veiklas“ (Nr.2019-1-LT01-KA116-060190).

Ateinančių mokslo metų projekte numatyti šie mobilumo vizitai:

Mokinių Erasmus PRO ilgalaikiai mobilumai (tai 92 dienų praktika užsienyje pagal studijuojamą specialybę):

Italija – 3 virėjo mokymo programos mokiniai;

Mokinių trumpalaikiai mobilumai (tai 21 dienos praktika užsienyje pagal studijuojamą specialybę):

Italija – 16 mokinių iš skirtingų Mokymo programų;
Ispanija – 4 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos mokiniai;
Vokietija – 4 technikos priežiūros verslo darbuotojo ir/arba apdailininko (statybininko) mokymo programos mokiniai;
Portugalija – 4 apdailininko (statybininko) ir/arba staliaus mokymo programos mokiniai;

Mokiniams iš projekto lėšų apmokamos kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, draudimo ir kultūrinės programos išlaidos. Į visas stažuotes mokinius lydės lydintieji asmenys, nuvykus į stažuotės vietą taip pat bus paskirti atsakingi darbuotojai, kurie visos praktikos užsienyje metu rūpinsis mūsų mokiniais.

Darbuotojų mokymas užsienyje (tai 5 darbo dienų mobilumo vizitas, kurio metu mokyklos pedagogai tobulins profesinius įgūdžius kitos šalies profesinio mokymo įstaigose):

Danija – 3 asmenys;
Švedija – 3 asmenys;
Suomija – 3 asmenys;
Vokietija – 6 asmenys;
Prancūzija – 3 asmenys.

Projekto metu taip pat vyks atvykstamasis dėstymo vizitas į mūsų mokyklą – Prancūzijos virtuvės šefas atvyks dėstyti virėjo mokymo programos mokiniams. Svetur įgyta patirtis padės susikurti geresnę ateitį čia – dalyvaukite atrankose!

Projektų vadovė Modesta Žilinskė

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

,,ERASMUS+” 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS „TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS“ NR. 2018-1-LT01-KA116-046778

„UGDYMO TURINIO IR MOKYMO FORMŲ TOBULINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS NR. 2017-1-LT01-KA116-034960

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ PLĖTRA“

ERASMUS+ PROJEKTŲ „JUDUMAS IR ES PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO KOKYBEI GERINTI“ IR „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ PLĖTRA“ PROGRAMOS

2014 M. ERASMUS + LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „EUROPA – MOKYKLA“
NR. 2014-1-LT01-KA102-000319NR. 2014-1-LT01-KA102-000319

Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000319 2014 M. ERASMUS + LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „EUROPA – MOKYKLA“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0891
„Tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0839
„Kūrybiškumas ir inovacija apdailininkų (statybininkų) praktikoje“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas NR. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0838
,,Profesinių įgūdžių tobulinimas ir veiklos organizavimas turizmo srityje“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0694
„Mobilumo ir naujoviškos praktikos plėtotė“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0698
„Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje“