PRIĖMIMAS Į PIRMĄ IR ANTRĄ GIMNAZIJOS (9,10) KLASES

 

Į Gimnazijos skyrių priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases.

Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos skyriaus klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Technologijų mokomasis dalykas gali būti keičiamas modulinių profesinio mokymo programų moduliais (baigę modulį, mokiniai įgis profesinių kompetencijų). Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 1 arba 2 m.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases pateikia šiuos dokumentus:

·         prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma mokykloje);

·         mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);

·         asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);

·         dvi nuotraukas (3×4 cm);

·         sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

Dokumentai priimami mokykloje darbo dienomis antrame aukšte nuo 8.00 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: 8 652 68 021, 8 652 68 015.

Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas direktoriaus įsakymu.