APDAILININKAS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
APDAILININKO 
MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos valstybiniai kodai: P32073205, P32073213, T32073213

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba
Švietimo posritis: Statyba ir statybos inžinerija
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

P32073205, P32073213 – programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų

T32073213 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo – 3 metai
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą – 1,5 ar 2 metai

Programos paskirtis

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba.

Programos privalomieji moduliai: Įvadas į profesiją; Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko);  Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu; Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu; Statinių paviršių dekoravimas; Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas; Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas; Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais;  Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas; Įvadas į darbo rinką. Pasirenkamieji moduliai: Gipskartonio plokščių montavimas; Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas.

T43073212 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas; dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo LTKS III lygio kvalifikacija.

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – ne mažesnė kaip 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikaciją, patirtis

NAUJIENA
III (11) KLASĖS MOKINIAI

KVIEČIAMI MOKYTIS APDAILININKO MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS (kodas P32073205) MODULĮ 

Modulio pavadinimas – Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko).

Modulio kodas –307320034

Reikalavimai asmeniui, norinčiam mokytis modulio – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Trukmė kreditais – 10

Įgyjamos kompetencijos (pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai):
·         Mokės sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą;
·         Mokės paruošti ir sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą;
·         Mokės skaityti statinio darbo projektą;
·         Žinos saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus, statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį,  tvarios statybos principus.
·         Mokės paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.
·         Mokės  pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles, skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.
·          Mokės apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.

ASMENIUI, BAIGUSIAM PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS MODULĮ IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS.