APSKAITININKAS IR KASININKAS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
APSKAITININKO IR KASININKO
MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos valstybinis kodas M44041101, T43041101

Suteikiama kvalifikacija            apskaitininkas – kasininkas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis IV
Programos trukmė  –  1 metai

M44041101 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

T43041101– programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas vidurinis

PROGRAMOS APRAŠYMO SANTRAUKA

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta įgyti privalomas ir pasirenkamas kompetencijas, reikalingas norint dirbti apskaitininku – kasininku. Modulinę programą sudaro atskiri moduliai, kurie skirstomi į privalomus ir pasirenkamuosius. Norint įgyti kvalifikaciją reikia išklausyti visus privalomuosius (49 kreditai) ir pasirenkamuosius (8 kreditai) modulius, susijusių su kvalifikacija, bei modulius, kurie nesusiję su kvalifikacija (3 kreditai).

BAIGĘ MOKYMO PROGRAMĄ, MOKINIAI MOKĖS:

 •     Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
 •     Dokumentuoti ir registruoti:
   • ilgalaikį turtą apskaitoje;
   • apskaitoje kasos ir banko operacijas;
 •     Formuoti ir apskaityti:
   • atsargų apskaitos duomenis;
   • pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis;
   • mokėtinų ir gautinų sumų duomenis;
   • apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis.

 BESIMOKANTIEJI TAIP PAT ĮGIS BENT DVI IŠ ŠIŲ PASIRENKAMŲJŲ KOMPETENCIJŲ:

 •       Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas;
 •       Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 •       Finansinių ataskaitų rengimas.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.
Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.